Beredskapsavtale

En beredskapsavtale med Senter for Krisepsykologi sikrer høyt kvalifisert støtte og hjelp ved ulykker og alvorlige hendelser.
Mer

Kurs

Senteret driver utstrakt kursvirksomhet, spesielt rettet mot fagpersoner tilknyttet helse- og undervisningssektoren.
Mer

Behandling

Senter for Krisepsykologi har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser.
Mer

Konsulenttjenester

En beredskapsavtale med Senter for Krisepsykologi sikrer høyt kvalifisert støtte og hjelp ved ulykker og alvorlige hendelser.
Mer

Undervisining

Senterets medarbeidere holder en rekke eksterne kurs i inn- og utland om temaer i tilknytning til kriser og traumer.
Mer

Nyheter og aktuelle saker

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Boken bidrar med innsiktsfull kunnskap om hvordan ulike typer krevende livserfaringer og -utfordringer gir seg uttrykk hos den som opplever dem, og hvordan helse- og sosialarbeideren kan utgjøre en forskjell gjennom måten en kommer den enkelte i møte på.

Do Social Support and Hardiness Moderate the Impact of Psychological Distress on Quality of Life? Mette Senneseth har publisert den første artikkelen i sin doktorgrad tilknyttet prosjektet "Sosial nettverksstøtte og kreft" i tidsskriftet 'Cancer Nursing'.

Undervisning og faglig påfyll

Meget godt samarbeid

Os kommune har gjennom flere alvorlige hendelser fått bistand fra Senter For Krisepsykologi. Vi har hatt et meget godt samarbeid, både på system og individ nivå. Jeg kan gi senteret og fagfolkene som jobber der de beste referanser.

Samarbeidet med Sfk er både i forkant av hendelser med undervisning som forbereder oss og gjør oss bedre og tryggere i vår hverdag. 

Os kommune får også hjelp med de vanskeligste sakene, både pårørende, men også i vareta hjelperne etter ulykker og saker som har gått inn på dem. 

Nils-Petter Borge
Kommunalsjef Helse, omsorg og beredskap
Os Kommune
Mer

Fagbloggen

Sorgmelding og sorgdiagnose

Det er svært positivt at det nå presses frem en endring i sykemeldingsordningene som kan gjøre at mennesker som nettopp har opplevd et dødsfall kan få en sorgmelding i stedet for en sykemelding hvor legen setter en feil psykiatrisk diagnose.

Mer