Behandling

Senter for Krisepsykologi har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser. Senter for krisepsykologi tilbyr behandling både individuelt og i grupper.
Mer

Undervisning

Senteret driver utstrakt kursvirksomhet, spesielt rettet mot fagpersoner tilknyttet helse- og undervisningssektoren. Senterets medarbeidere holder en rekke eksterne kurs i inn- og utland om temaer tilknyttet kriser og traumer.
Mer

Beredskap

En beredskapsavtale med Senter for Krisepsykologi sikrer høyt kvalifisert støtte og hjelp ved ulykker og alvorlige hendelser.
Mer

Temasider

Her finner du en oversikt over ulike tema.
Mer

Forskning

Senterets ansatte forsker på ulike emner innen sorg, kriser og katastrofer. Les mer om vår forskning her.
Mer

Nyheter og aktuelle saker

Nå har terror rammet i Manchester. Basert på våre tidligere "veiledere" har vi lagt ut en veiledning til foreldre og andre voksne om hvordan snakke med barn om det som har skjedd

Vår stipendiat, Mette Senneseth, disputerer onsdag 31.05.2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen (UiB)med avhandlingen: «Improving social network support for partners facing spousal cancer while caring for minors. A randomized controlled trial.»

Atle Dyregrov og Kari Dyregrov har mer enn 50 års erfaring med arbeid med etterlatte, og forskning på sorg. Mandag 8. mai lanserer de sin nye bok "Mestring av sorg. Håndbok for etterlatte og hjelpere" og inviterer til en samtale rundt temaet.

Beredskapsavtale med Statoil

En sentral del av vår beredskap

“Statoils beredskapsavtale med Senter for Krisepsykologi sikrer oss rask bistand i forbindelse med ulykker, kriser og alvorlige hendelser. De har en uvurderlig kompetanse, og er en sentral del av vår beredskap”

Senteret gjennomfører oppfølgingsmøter med innsatspersonell som har arbeidet på havaristed, og de mange som har assistert de direkte rammede. Senteret kurser i tillegg nøkkelpersoner slik at Statoil er best mulig forberedt på hendelser som krever denne spisskompetansen.

Aud Pisani
Overingeniør beredskap
Statoil
Mer

Fagbloggen

Knuse drømmer skånsomt

Noen blir fotballproffer, popstjerner eller dansere, men statistisk sett er det ganske få som oppfyller barndomsdrømmen om rikdom og berømmelse. Vi blir stort sett helt «vanlige folk». Så på hvilket tidspunkt i livet skal drømmene knuses? Dør de sakte ut og erstattes med realisme? Hvilke rolle skal foreldrene ha i denne utviklingen?

Mer