Disputas om sosial nettverksstøtte når mor eller far har kreft

18.05.2017
Vår stipendiat, Mette Senneseth, disputerer onsdag 31.05.2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen (UiB)med avhandlingen: «Improving social network support for partners facing spousal cancer while caring for minors. A randomized controlled trial.»

Doktorarbeidet er en del av «Sosial nettverksstøtte og kreft» prosjektet ved Senter for Krisepsykologi (https://www.krisepsyk.no/forskning/prosjekter/sosial-nettverksstoette-og-kreft/). Mette har undersøkt om et kort nettverksmøte for familien og deres nettverk øker den sosiale støtten til den friske forelderen, og om en eventuell økning i sosial støtte kan føre til mindre psykisk stress, økt livskvalitet og bedre foreldrefungering. Resultatene viste at de friske foreldrene som deltok i studien i utgangspunktet hadde et høyt nivå av psykiske stress og redusert livskvalitet sammenlignet med normalbefolkningen. De friske foreldrene som fikk nettverksmøte opplevde mer sosial støtte og bedre foreldrefungering etter fire måneder enn kontrollgruppen. Som følge av den økte nettverksstøtten, økte også livskvaliteten og lindret psykisk stress.

Mette Senneseth (f.1975) er utdannet psykiatrisk sykepleier fra Høgskolen i Bergen og har Master i Helsefag retning sykepleievitenskap fra Institutt for samfunnsmedisin ved UiB. Hun har vært stipendiat ved Senter for Krisepsykologi og tilknyttet Institutt for samfunnspsykologi. Veiledere har vært PhD May Aasebø Hauken (SfK), professor Jon Christian Laberg (UiB) og professor Stig Berge Matthiesen (BI).

Tidspunkt og sted for prøveforelesning og disputas:

Prøveforelesning og disputas finner sted onsdag 31.05.2017 i Christiesgt. 12, aud. 129, 1. etg. Prøveforelesningen med tittel "Ulike modeller og teoretiske perspektiver på forebygging - hvor bør veien gå videre?" starter kl. 09.15 med påfølgende disputas kl.10.30. Både prøveforelesning og disputas er åpen for alle.

 

 

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie